Losbåt

Losbåt er en båt som tar losen ut til ankommende skip som trenger hjelp med å legge til kai eller manøvrere seg gjennom ukjent farvann. Når fartøyet skal legge fra havn henter losbåten losen tilbake til land etter at han har geleidet fartøyet trygt ut i åpent farvann.

Historie

Mange tror los er et relativt nytt yrke, men sannheten er at den maritime losen går tilbake til antikkens Hellas og romertiden, da innkommende skipskapteiner ansatte lokalt erfarne kapteiner, hovedsakelig lokale fiskere, for å bringe deres fartøy sikkert inn i ukjente havner. Til slutt, i lys av behovet for å regulere den økende skipsfarten og sikre at losen hadde tilstrekkelig kunnskap om den enkelte havnen, startet man med opplæring og lisensiering av loser for hver havn. Selv om en lisens ga en los rett til å jobbe i en bestemt havn, var de aller fleste loser selvstendige næringsdrivende i flere hundre år. Dette medførte at de trengte raske båter selv slik at de kunne komme seg først ut til en ankommende skip. For slik var det før losen ble ansatt av et havnevesen. Den som kom seg først frem, var den som fikk jobben. Siden de fleste lisensierte losene også hadde jobb som fisker, brukte de fleste sin egen fiskebåt på vei ut til fartøyet som trengte los, men dette var ikke båter som var skapt for fart og kvikk manøvrering. Båtene var ofte saktegående og fulle av fangst og utstyr. Ut fra behovet en los hadde for en rask båt, begynte man å utvikle nye båter som bare var beregnet på rask transport av to mann.

De første losbåtene

Tidlige losbåter ble utviklet fra små lette seilbåter med en mast. Disse båtene var langt lettere og enklere å manøvrere enn andre seilbåter med to master. Båtene ble også strippet for alt unødvendig utstyr og ballast slik at de var sikret høy hastighet selv under dårlige vindforhold.

Den første offisielle losen

Om man velger å tro legenden, var den første offisielle Bristol Channel-losen skipseieren George James Ray, utnevnt av The Bristol Corporation i mai 1497, til å lede John Cabots Matthew fra Bristol havn og ut til det åpne havet utenfor Bristol-kanalen. I 1837 ledet losen George Ray, Brunels SS Great Western, og i 1844 loset hans sønn, William Ray den store, SS Great Britain.

Losbåten i dag

Moderne losbåter kan være fra 7 til 25 meter, de er alle bygget for å tåle tøft hav og mindre “kollisjoner” med 100.000 tonns tankskip. De er alle utstyrt med ekstremt store motorer og bygd for fart og tøffe påkjenninger. Moderne losbåter er svært synlig og er ofte malt oransje, rød eller gul. Når det gjelder design, er monohull skrogformer mest brukt, men man har også losbåter som er bygd som katamaraner og SWATHs. Selv om mange losbåten fremdeles er konstruert av stål, har behovet for fart sett produsentene gå over til å benytte lettere materialer som aluminium, glassfiber og kompositter. I noen tilfeller, som i Berkeley Class båtene i Australia, brukes en kombinasjon av materialer for å¨oppnå de beste ferdighetene.

Signaler

Losbåter er spesielt merket for å gjøre det klart hva deres funksjon er. På dagtid vil en losbåt ha “H”-flagget opp. Dette er et rødt og hvitt flagg som ofte har ordet “Pilot” eller “Los” i tydelige bokstaver. Om natten har de spesielle navigasjonslys. I tillegg til de normale navigasjonslysene, har en losbåt et hvitt rundt lys øverst og under det et rødt rundt lys, mens et fiskefartøy f.eks. har rødt lys øverst og det hvite lyset under. Dette er generell lyssetting av alle losbåter og de er de samme over hele verden slik at alle vet hvilket fartøy det er de møter.