Finneidbåt

Finneidbåt er en gammel fiskebåt som stammer fra nordlandsbåten. Båten ble bygd på Finneidfjord sør for Mo I Rana i Nordland. Båten ble brukt i store deler av Nord-Norge fra siste del av 1800-tallet og fram til 1910 da den norske fiskeflåten i stor grad var blitt motorisert. Mange hevdet at Finneidbåten hadde mange likhetstrekk med den langt mer utbredte Listerbåten, men den har alltid blitt omtalt som en helt egen båttype og var å finne i to ulike typer som bar navnene fineidfjording og finneidbåt.

Erik Iversen

Begge typene Finneidbåt ble bygget av Erik Iversen på oppdrag fra fiskeren Lars Johansen. Johansen var en holden mann og hadde en stor privat fiskeflåte, men han ønsket seg en båt som i følge han selv hadde egenskapene til listerbåte og hardangerbåt, men kombinert med de vakre linjene til nordlandsbåten. Da Iversen var ferdig med de første Finneidbåtene og de ble sjøsatt utenfor Mo i Rana, vekte de umiddelbart oppsikt. Båtene hadde slanke, flotte linjer og de ble omtalt som det største fremskrittet innen norsk båtbygging på mange tiår. Båtene ble hyllet for sitt design og enormt gode sjøegenskaper. Erik Iversen hadde i mange år vært en respektert båtbygger i Nord-Norge og han hadde i flere år eksperimentert med ulike design og skrog som skilte seg fra nordlandsbåten, eller fembøring som den også er kjent som. De første båtene Iversen bygde rundt 1860, ble bygd uten den høye stavnen som nordlandsbåten er kjent for. Iversen prøvde seg også på nye radikale skrog og bunnformer.

Den første finneidbåten

Den aller første Finneidbåten ble bygget og sjøsatt i 1882. Den lignet mer på fembøringen enn den endelige modellen gjorde, men den var kortere, langt bredere og dypere enn båter man hadde sett før. Den ekstra dybden på båten ble forklart med behovet for å gjøre plass til en ny type seil som ville se båten kunne øke både stabilitet og toppfart. Totalt ble båten utrustet med både storseil, toppseil, fokk, klyver og mesan. Etter at den første båten ble sjøsatt med stor suksess, gjorde Iversen et par mindre endringer i designet som skilte båten mer fra fembøringen. De neste tre båtene som ble sjøsatt het “Comfort”, “Askepott” og “Nordenskjold”, som alle ble bygget i perioden 1882 til 1884.

Canadabåten

Den andre typen båt som Finneidbåten henter mye inspirasjon fra, er canadabåten. Trolig bestilte Lars Johansen denne båten etter å ha sett canadabåten under en reise til London rundt 1883. Ulik den første Finneidbåten Iversen bygde på bestilling fra Johansen, ville den neste modellen bli bygd med bare en mast og overbygd hekkparti. Den første båten av denne modellen ble vist fram på en utstilling i Bodø i 1889. Den første til å bestille den nye båten var den kjente fiskeren Edvard Johannessen. Han er blant annet kjent for å ha oppfunnet og konstruerte det første garnspelet. Båten han kjøpte ble gitt navnet “Prøven av Meisfjord” og ble brukt aktivt i utviklingen av garnspelet.

Historisk viktig

Finneidbåten kom i perioden mellom fembøringen og den første motorbåten og er således en viktig del av båtutviklingen i Norge. Båten hadde egenskaper som overgikk fembøringen og mange av elementene fra Finneidbåten var også å finne på de første motorbåtene som ble utviklet i Norge. Finneidbåten var dog langt mer kostbar enn den gamle fembøringen og selv om den var i bruk over hele Nord-Norge, var den et relativt uvanlig syn. Suksessen til Finneidbåtene sørget for stor virksomhet på Hemnesberget som har hatt tradisjon for båtbygging som strekker seg tilbake til den norske jernalderen.

Hvem som skal ha æren for den nyvinnende båten strides de lærde om. Skal man gi det til Erik Iversen som bygde båtene eller skal man gi det til Lars Johansen som først så for seg en båt med slike egenskaper? En pekepinne kan man jo finne i at Erik Iversen i 1889 fikk Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats innen båtbyggingen.