Båtførerprøven

Nordmenn har i alle år vært et båtfarende folk og antall fritidsbåter har økt jevnt og trutt de siste 40 årene. Dessverre er det slik at desto flere som ferdes i båt, desto flere ulykker blir det. Selv om Norge langt fra har den styggeste statistikken hva gjelder ulykker til havs, bestemte norske myndigheter i 2010 at det skal innføres obligatorisk båtførerprøve for alle som er født etter 1980 og som ønsker å føre båt på inntil 15 meter og med motor på mer enn 25 hestekrefter. Båtførerprøven tar for seg den grunnleggende kunnskapen enhver som skal føre båt har behov for for å skulle kunne ferdes trygt i norske farvann. Kravet til prøven gjelder alle som skal føre en båt, ikke bare de som eier båt.

Hva lærer man på båtprøven

Det å skulle føre en båt kan virke enkelt nok, det er jo ikke slik at man er omgitt av andre førere slik man ofte er på veien våre. Ofte kan det virke som man har hele havet for seg selv, men det er en rekke ulike aspekter ved å føre en båt og det er mer man skulle kunne enn de fleste kanskje tror. Akkurat som det er med trafikken på land, er det også lover og regler man må forholde seg til på havet. Ikke skal man heller glemme at det er ikke mange skilt på havet som minner en på hvordan man skal opptre. Ved å gjennomføre den obligatoriske båtførerprøven får du en innføring i navigasjon og bruk av ulike navigasjonsinstrumenter, sjøkart inkludert. Man kan ikke bare stole på moderne løsninger som GPS når man er på havet. I tillegg til navigasjon vil du lære mye om de ulike lanternene og fargen på ulike lys og hva de betyr i sjøfart. Nødsignal og sjøens trafikkregler blir også gjennomgått. Videre får du en innføring i generell sjømannskap, sikker bruk av båt og håndtering av ulike nødsituasjoner. Båtførerprøven er en frivillig, teoretisk prøve, som gir en et godt teoretisk grunnlag for å føre fritidsbåt på inntil 15 meter i lengde. Selv om man ikke skal ut på det åpne havet og heller har tenkt å holde seg på innsjøen ved hytta, skal man avlegge prøven. Det er viktig å være oppmerksom på at båtførerprøven gir en ikke noen formell kompetanse med hensyn til hvilke båter man kan føre. For større båter og førerbevis må man ta de ulike båtførerbevisene som gir en sertifikat for andre større båter. En fin bonus ved å avlegge båtførerprøven er at de fleste forsikringsselskaper vil tilby lavere forsikringspremie for personer som har gjennomført kurset. Dette vil også gjelde for personer født før 1980. Selv om loven ikke krever det, anbefales det at alle avlegger prøven om de skal styre båt.

Båtførerbevis

Dersom du er født i 1980 eller senere og ønsker å føre en fritidsbåt med lengde mellom 8 og 15 meter, eller over 7 meter med motor større enn 25 hestekrefter, må du under norsk lov først skaffe deg båtførerbevis. For å få utstedt et gyldig båtførerbevis og dermed bli registrert i det Norske båtførerregisteret må man bestå den teoretiske delen av prøven som kan avlegges på kurssteder over hele Norge. Kurset man må delta på for å kunne få båtførerbeviset avholdes over hele Norge og det er stort sett kurs hele året gjennom. Det finnes også nettbaserte løsninger om man ikke bor i nærheten av et godkjent kurssenter. Ta kontakt med din nærmeste båtforhandler, eller gjør et kjapt søk på internett, så finner du et godkjent kurs nær deg.

Kostnader

Prisene for prøven er satt av Sjøfartsdirektoratet og pr. 2016 koster teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbeviset 704 kroner. Må man ta prøven flere ganger, gjøres det til en kostnad av 371 kroner. Etter bestått prøve får man utstedt sitt eget båtførerbevis og man blir samtidig registrert i det norske båtførerregisteret.