Norge har lange tradisjoner for båt og båtbygging. Helt siden vikingtiden har Norge og nordmenn vært unisont med båtliv og vi har gjennom historien bygget noen av de beste båtene som noen gang er sjøsatt. De gamle vikingebåtene tok vikingene ut i verden og de reiste lengre til havs enn noen hadde vært i nærhet av tidligere. Kunnskapen vikingene hadde om båt har utrolig nok overlevd i mange hundre år og selv i dag bygges det båter i Norge med de samme teknikkene som vikingene benyttet seg av. Båter som Nordlandsbåten, Geitbåt og Finneidbåt var alle en viktig del av utviklingen av Norge som nasjon. Det at vi har klart å bevare kunnskapen og fagfolk som fortsatt mestrer de gamle teknikkene, er en avgjørende faktor for Norges status som en av verdens største båtnasjoner.

Det startet med vikingene
Vikingenes båter var ganske varierte, avhengig av hva skipet skulle brukes til, men de ble generelt karakterisert som smale og meget fleksible båter, med symmetriske ender med lang kjøl. Skrogene var klinkerbygget, som er overlappingen av planker som er satt sammen med ekspanderende trepinner, en teknikk som brukes i Norge den dag i dag. Noen av skipene kan ha hatt et dragehode eller et annet objekt som stakk ut fra bue og stern. Mange hevder dette var gjort for å vise at dette var et krigsskip, men man vet ikke med sikkerhet om det egentlig er så, eller bare er historiske kilder som hevder det. Vikingskipene ble ikke bare brukt til krigsformål, men for langdistansehandel, utforskning og kolonisering. Vikingene var utrolig oppfinnsomme og de søkte alltid nye muligheter. Skal man se bare på det litterære, beskrives vikingenes skip som enten handelsskip eller krigsskip, men disse to overlapper dog hverandre. Vi vet at flere av skipene vikingene brukte på krigstokter også ble brukt til frakt og transport av spesifikt gods som tømmer og husdyr. Det er mye vi ikke vet om vikingene og deres båter, men det vi vet med sikkerhet er at de ble designet for å seile over åpent farvann og det er funnet spor etter vikingenes langskip langt utenfor Skandinavia. Deres båter er funnet over hele verden og vi vet de reiste til steder som Færøyene, Grønland, Newfoundland, Middelhavet, Svartehavet, Asia, Afrika og Amerika. Når man tenker over at de gjennomførte sine reiser for over tusen år siden, er det kanskje ikke så rart at båt sitter i ryggmargen på oss nordmann.

Norske båter i dag
Nå er det naturlig nok ikke den gamle Nordlandsbåten eller Mjøssjakta som preger båtindustrien i Norge i disse dager, men vi bygger fortsatt flere av verdens beste båter. Fabrikker som Rana Plast og Saltenbåt leverer begge et stort antall spissbåter både til norske og utenlandske kunder hvert år, og Windy, vel de bygger en av verdens beste day cruisere til kunder over hele verden. I tillegg har vi produsenter som Nidelv båtbyggeri, som i over 50 år har levert de mest fantastiske fritidsbåtene og står bak Norges mest solgte fritidsbåt, Nidelv 24.

750.000 fritidsbåter i Norge
Tall viser at i dag har hver fjerde husstand i Norge båt og vi bruker over seks milliarder kroner på båtene våre hvert år. Det gjør Norge til en av de største fritidsbåtnasjonene i verden og det ser ikke ut til å noen ende ta. Selv om de gamle trebåtene i stor grad er byttet ut med moderne båter av plast og glassfiber, er det fortsatt rundt 10% av oss som holder oss til den gamle trebåten og båtbyggere som leverer båter bygd på tradisjoner som går helt tilbake til vikingene, har opplevd en markant økning i etterspørsel de siste 10 årene. Tenk på det neste gang du skal kjøpe båt og husk at selv trebåter kan i dag utstyres med alt tenkelig av moderne utstyr.